Verbaas - Het dna van de Verbazen
Of stuur een bericht

Verbaas

en zo ...

Het dna van de Verbazen

Een Forbes als mogelijke stichter, stamvader van de familie Verbaas? Wie weet. Maar vooralsnog zie ik geen bewijzen voor deze stelling.
Misschien vindt een fanatieke genealoog nog een document waaruit blijkt, dat een Forbes een kind aangegeven heeft, dat de boeken ingegaan is als Verbaas?

Is er een andere mogelijkheid om de link tussen Verbaas en Forbes te vinden? Kan het niet met een dna-onderzoek?
Op de site van het CBG (Centrum voor familiegeschiedenis) staat hier informatie over, evenals op vele andere sites.

Een zin als de volgende is belangrijk en de essentie ervan wordt op veel plaatsen als cruciaal voor een Y DNA-test aangegeven:

Het mannelijke Y-chromosoom wordt alleen van vader op zoon doorgegeven en is dus een bron om verwantschappen in directe paternale lijn te verifiëren.
bron: Wikipedia

Met een Y DNA-test krijg je een inschatting van de haplogroep waartoe je behoort.

Een DNA-test aanvragen voor diverse genealogische doeleinden is bij verschillende instellingen mogelijk. Een van de meer bekende is FamilyTreeDNA (FTDNA).

Dus, een test is aangevraagd en opgestuurd. Het resultaat?
De 'predicted haplogroup' is I-M170: eigenlijk is dat - heb ik begrepen - haplogroup I, SNP/marker M170.
Dus nu is de vraag, zijn er mannen met de naam Forbes die ook de haplogroep I-M170 hebben. En bedenk daarbij: niet iedereen met dezelfde haplogroep is familie van elkaar, maar de mannelijke lijn in een familie heeft wel dezelfde haplogroep.
In FTDNA werd er een match op mijn dna gevonden! Dat bleek ook een Verbaas te zijn!! Die kreeg, zo vertelde hij, bij de eerste test ook I-M170. Bij een vervolgtest werd dat nog wat meer gespecificeerd. FTDNA leverde dus weinig op.
Er is een 'Forbes DNA project.
Op die site is van een redelijk aantal mannen met de naam Forbes de haplogroep te zien. Geen I-M170 te bekennen, R-M269 is in de meerderheid.
Wat betekent dit nu? Het hele haplo-gedoe zit ingewikkeld in elkaar, maar de I-M170 en R-M269 lijken niet op elkaar.
Maar ...

  • niet alle mannen Forbes zijn getest. De genetische genealogie staat nog in de kinderschoenen.
  • niet alle mannen Verbaas zijn getest. Bij lange na niet.

Zoals gezegd, er is een andere Verbaas die ook als haplogroep I-M170 heeft.
Deze Verbaas en ik hebben als gemeenschappelijke voorouder Euft Verbaas (1838-1910). Bij deze Euft splitst de stamboom zich in twee takken via de zonen Frans (1863-1922) en Goris (1867-1938). Zie hiervoor de bovenste twee groene takken in het schematische overzicht én de opgenomen genealogieën van Frans en Goris onder de tab 'Stamboom'.

Dus bij nakomelingen van deze Euft Verbaas komt de haplogroep I-M170 voor.
Is het hele Forbes-Verhaal nu een 'broodje aap', een mythe gebleken?
Mogelijk, wie weet.
Maar ... vóór Euft kan er natuurlijk ergens sprake zijn van een kind van de 'melkboer', een 'kuckuckskind'.

Men spreekt over een koekoekskind wanneer een kind geboren is binnen het huwelijk maar heimelijk verwekt is door een andere man dan de echtgenoot.
bron: Wikipedia

Is dat het geval geweest, dan bestaat de mogelijkheid dat een wel aanwezige lijn Forbes-Verbaas afgesneden is.

+
Stamreeks
Euft Verbaas(1838-1910)
met koekoekskind??

Er is hoop voor de Forbes-adepten! Er zijn meerdere takken Verbaas (zie onder de tab 'Stamboom', de tak met de genoemde Euft is er maar één van.
Het is in theorie dus nog mogelijk, dat in andere takken van de Verbaas-familie wel Forbes-dna zit. Misschien zijn er Verbazen met een 'Forbes-haplogroep'?

Meer dna-testen door Verbazen in andere takken zou mogelijk meer inzicht kunnen geven!?
Dus, Verbazen uit de andere takken, kom op! Laat je testen en deel de resultaten!

Wat er ook van komt:

  • Schotland blijft een mooi land;
  • een oud-Hollandse afstamming van een 'veerbaas' of een 'Van der Baas' is ook honorabel.

Wil je niets meer van Forbes weten? Wel, de haplogroep I-M170 biedt je ook de kans om je te richten op prehistorische tijden. Misschien kan de Liechtensteinhöhle een nieuw vakantieoord worden of vind je dit document (met verwijzingen naar I-M170 en I-S2606 (de nadere specificatie die de andere Verbaas kreeg bij de uitgebreidere dna-test) of deze site interessant.

In ieder geval kunnen we zeggen, dat we misschien geen Schotten zijn, maar wel echte Europeanen:

Haplogroup I appears to have arisen in Europe, so far being found in Paleolithic sites throughout Europe, but not outside it.