Verbaas - Stamboomgegevens van de familie Verbaas
Of stuur een bericht

Verbaas

en zo ...

Stamboomgegevens van de familie Verbaas

+
Stamboom Verbaas
met 7 takken

Alle meer dan 800 in mijn bestand aanwezige Verbazen (en aangetrouwde partners) in hun onderlinge relaties overzichtelijk weergeven op internet is niet te doen. Wat je op een scherm kunt zien is een heel klein deeltje van een stamboom. Voor een volledig overzicht (incl geboorte-, trouw, sterfdata, plaats van geboorte en overlijden) ben je aangewezen op een reusachtige papieren uitdraai.
Het doet denken aan een 'tomtom', je ziet de details van een deel van je route naar bijvoorbeeld Pisa, maar het totale overzicht heb je niet. Daar moet je dan weer een papieren wegenkaart voor gebruiken.

Wil je toch een inzicht krijgen in hoe de stamboom er zo'n beetje uitziet, dan ben je aangewezen op schematische afbeeldingen met eventueel een uitgebreidere uitvoer van een deel van de stamboom.

Hieronder een schematisch overzicht van een aantal takken van de Verbazen-familie.
Schematisch, in vorige eeuwen 'doodlopende' takken zijn niet opgenomen.
Vanuit een aantal 'stamvaders' zijn zo clusters, takken (aangegeven met een kleurtje) zichtbaar.
In welke 'tak' je thuishoort is zo misschien nog niet direct zichtbaar.
Gebruik de index om op je eigen naam of die van je (over)(groot)vader te zoeken. Dan zie je in welke tak (met welke kleur) je hoort. Klik dan door naar die tak en zie een overzicht van je naaste familie. Op deze pagina staat alle informatie over alle takken bij elkaar. De Verbazen staan er 'gekleurd' op!
Mis je je eigen naam of die van je kinderen, ouders, grootouders, dan krijg ik graag aanvullingen!

+
Schema
familie Verbaas
met takken in kleur
+
Stamvaders van de
familie Verbaas :
hoofdindeling
+
Met Frans en Goris
evenwichtiger verdeling
in takken

Vanuit het genealogieprogramma Aldfaer kan ook andersom de weg naar Hendrik, de eerste (?) Verbaas afgelegd worden. De eerste? Hij was natuurlijk ook weer de zoon van iemand, maar goed.
Een paar voorbeelden hiervan volgen hier ook in de vorm van stamreeksen.

In het schema zijn grote takken met een kleur aangegeven. De onderliggende deel-genealogieën (soms deelparentelen) en stamreeksen zijn voor de duidelijkheid in dezelfde kleur aangegeven.

genealogie
Een genealogie is een overzicht van alle personen die in mannelijke lijn afstammen van de mannelijke persoon die als uitgangspunt is genomen. Van elke man worden de zonen en dochters vermeld, maar het nageslacht van de dochters wordt niet verder vermeld.

parenteel
Een parenteel is een overzicht van alle afstammelingen van de persoon die als uitgangspunt is genomen, zowel in mannelijke als in vrouwelijke lijn.

In verband met beperking van de beschikbare ruimte is merendeels voor een genealogie gekozen. In een enkel geval kon voor een parenteel gekozen worden.

stamreeks
Een stamreeks is een overzicht van de voorouders in rechte mannelijke lijn van de persoon in het hoofdvenster.

Genealogieën, parentelen en stamreeksen kunnen zowel in grafische vorm als in tekstvorm zijn. Ik heb ivm met de inzichtelijkheid gekozen voor de grafische weergave.

Tak vanaf Arie Ariens (1664-1710)
De lijn via Arie Ariens is de oudste lijn. Ariën D.D. vertegenwoordigt momenteel deze oudste lijn.

+
Genealogie Arie Ariens
(1664-1710)
+
Stamreeksen uit
tak Arie Ariens

Dingeman Ariensz (1676-1772)
Dingeman Ariensz - broer van Arie Ariens - staat aan het begin van meerdere grote takken. Zijn nakomelingen maken het merendeel van de familie Verbaas uit (zie het gekleurde schema).
Bij Dingeman Ariensz splitst de stamboom zich via zijn zonen Arie Dingemans en Jan Dingemans.

Takken vanaf Arie Dingemans (1703-1749)
Een paar generaties na Arie Dingemans ontstaan een aantal takken. Bij de 'afslagpunten' staan namen als Iman (1821-1862) en diens broer Joost (1825-1903).

Via Iman splitsen de lijnen verder via zijn zonen Arie (1851-1888) en Pieter (1862-1946).
Zie hiervoor het lichtbruin gekleurde deel van de genealogie van Arie Dingeman.

Via Joost splitsen de lijnen verder via zijn zonen Leendert (1871-1951) en Arie (1874-1917).
Zie hiervoor het donkerbruin gekleurde deel van de genealogie van Arie Dingeman.
De kleuren zijn dezelfde als in het gekleurde schema.

+
Genealogie
Arie Dingemans (1703-1749)
+
Stamreeksen via Iman (1821-1863)
+
Stamreeksen via Joost (1825-1903)

NB: Sterfdatum Johanna Schop moet zijn 2015!

Takken vanaf Jan Dingemans (1709-1772)
Vanaf Jan Dingemans splitst de familie zich in een aantal grotere takken/blokken via zijn zonen:

  1. Frans (1738-1788)
    Na Frans ontstaan verderop in de stamboom nog drie grotere blokken. Op de splitsingen vind je namen terug als Frans, Goris en Leendert.
  2. Jan (1744-)
  3. Amen (1759-1817)

Zie het gekleurde schema om het overzicht te houden.

Takken vanaf Frans (1738-1788)

+
Frans, Goris en Leendert
aan het begin van
drie (groene) takken

Na Frans komen er verderop in de boom nog een aantal aftakkingen via Frans, Goris en Leendert.
Van deze drie zijn grafische genealogieën opgenomen. Van Euft (de oudste zoon van Goris) is een parenteel opgenomen, dus ook met het nageslacht van de dochters.

+
Genealogie van
Frans (1863-1922)
+
Genealogie van Goris
(1867-1938)
+
Genealogie van
Leendert (1805-1877)
+
Parenteel van Euft
(1891-1957),
oudste zoon van Goris
+
Stamreeksen van
Frans, Goris en Leendert

Takken vanaf Jan (1744-)
Hieronder wordt zowel de totale genealogie vanaf Jan weergegeven, alsook de deelgenealogieën vanaf Koenraad (1823-) en Gerrit (1832-1897).

+
Genealogie van Jan (1744-)
incl de takken van
Koenraad en Gerrit
+
Genealogie van Koenraad
(1823-)
+
Genealogie van Gerrit
(1832-1897)
+
Stamreeks van
Koenraad en Gerrit

Takken vanaf Amen (1759-1817)
Hieronder de deelgenealogieën vanaf Gerrit (1860-1915), Leendert (1864-1945) en Arie (1870-1951), alsook de uitgebreidere genealogie vanaf Amen.

+
Genealogie van Gerrit (1860-1915)
+
Genealogie van Leendert
(1864-1945)
+
Genealogie van Arie
(1870-1951)
+
Genealogie van Amen
incl Gerrit, Leendert, Arie

Tevens de stamreeksen van Gerrit, Leendert en Arie

+
Stamreeks van Gerrit,
Leendert en Arie

Hopelijk geeft al het bovenstaande - uitgaande van het schema met de kleuren - een inzicht in de takkenstructuur van de familie Verbaas.
Zoals eerder aangegeven, in de stamboom missen aan de nieuwste takjes nog heel wat blaadjes. Juist de gegevens van de laatste, jongste generaties zijn het moeilijkst te vinden.
Het is enigermate frustrerend om in een overlijdensadvertentie uit 2012 te lezen, dat de overledene Verbaas kinderen, klein- en achterkleinkinderen heeft, terwijl ik daar geen gegevens van heb. Kortom de laatste decennia/generaties zijn ondervertegenwoordigd.
In mijn versie van Aldfaer zitten ook Verbazen, die 'in het luchtledige' hangen, waarbij ik geen links met andere familieleden heb kunnen vinden.
Voor aanvullingen houd ik me aanbevolen.

+
Missende relaties in stamboom

Alleen zogenaamde grafische afbeeldingen van genealogieën en stamreeksen zijn weergegeven. De tekstuele varianten zijn zeker interessant, maar missen de visuele overzichtelijkheid die ik heb proberen weer te geven, beginnende met het gekleurde schema.
Wel geven de tekstuele rapporten veel informatie. Zie hieronder als voorbeeld een genealogie van Euft (1891-1957) in tekstuele vorm.

+
Tekstrapport genealogie Euft (1891-1957)

Het door mij gebruikte Nederlandstalige programma voor de invoer van namen, het leggen van relaties en het maken van uitvoer (zoals genealogieën en stamreeksen) is 'Aldfaer, hét gratis stamboomprogramma', te downloaden op de site van Aldfaer.
Wanneer je zelf dit bestand vult, kun je er allerlei verschillende rapporten uit 'draaien'.
Interesse in een uitvoer? Of in een gedcom-bestand? Laat het weten!